Posts Tagged ‘català’

Cataquè?

Octubre 20, 2009

Un país  com el nostre, país d’acollida, país multicultural. Una ciutat  com la nostra, diversa, multiracial, multiètnica. Una llengua com la nostra… quina llengua?

Des de fa uns dies estem buscant interpretació simultània del japonès al català i per a sorpresa de tothom, no l’hem trobada. La solució més senzilla japonès-castellà, la més complexa, doble interpretació japonès-castellà-català.

No és rendible interpretar al català? Hi ha poca gent interessada? És realment complicat?

No ho hagués dit mai.

Anuncis