Posts Tagged ‘liberalitzar’

Xavier Marcé “La crisi dins la crisi”

Juliol 13, 2009

Xavier Marcé

Xavier Marcé ha estat el protagonista del Tast de Cultura de juliol d’A Portada. Es defineix com a “home del sector públic” que coneix la municipalitat cultural i l’ICIC, membre d’una generació post-franquista molt involucrada en la política cultural. Malgrat això, també afirma tenir una visió autocrítica del paper de l’Administració Pública i les Polítiques culturals del nostre país.

Per tal de comprendre millor la situació de la crisi actual, Xavier Marcé va parlar de tres moments importants per la cultura: la revolució francesa, el maig del 68 i l’excepció cultural on els béns culturals es converteixen en una mercaderia més.

Segons Marcé, a l’actualitat s’ha d’estar atent a la revolució Digital. Amb Internet la figura del Creador, Productor, Distribuïdor i Exhibidor queda desdibuixada. A més, amb la socialització, ja no existeix un problema d’accessibilitat a la cultura sinó un problema de qualitat. Així doncs, veiem com la cultura es troba davant d’una crisi estructural, transformació deguda a la Revolució Digital, i a una crisi conjuntural provocada per la crisi econòmica.

No obstant això, la cultura no s’hauria de veure molt afectada per la crisi econòmica perquè no és un producte/servei que respongui als canvis de preu/renda, ja que és molt inelàstica. Però tot i això, per què el sector cultural nota la crisi? Marcé puntualitza que hi ha un intermediari públic que decideix comprar o no el producte en funció dels seus pressupostos, que sí que han disminuït. Per tant, la crisi afecta sobretot a aquells que no tenen un espai privat per mostrar-se. La solució és liberalitzar la cultura, així la demanda no baixaria i no es veuria afectada per la crisi econòmica.

Fins ara s’havia pensat que l’oferta creava demanda per si mateixa, i s’havien centrat esforços en crear oferta i no demanda. Això no és així, s’ha de fer una recerca de talent, ens hem de dirigir cap a una cultura sostenible, hem de diferenciar el creador de la creació i hem d’apostar per la competitivitat.

En resum, Xavier Marcé afirma que el problema no és que el consum no augmenti sinó que la cistella del consum s’omple cada vegada més amb productes de fora. Aquest és un camí irreversible i si nosaltres no ho comencem a canviar aquesta tendència tampoc es farà des de fora.

Anuncis