Posts Tagged ‘Revolució Digital’

Joan Sala, cofundador de Verkami

Març 10, 2011

“Micromecenatge o crowdfunding, una alternativa real a la producció i el consum culturals”

Fa només uns dies se celebrava a Barcelona el 1r Festival de Crowdfunding d’Espanya organitzat per Compartir dóna gustet. L’expectació que aquest nou model de finançament ha generat ens va animar a convidar al TAST de CULTURA  als fundadors de Verkami, una plataforma on-line de crowdfunfing.

La traducció literal de crowdfunding seria crowd = multitud, i funding = finançament. Per tant, la conclusió directa seria que crowdfunfing = finançament col·lectiu. En aquesta línia, en Joan Sala defineix el crowdfunding com un nou model en què  els creadors financen les

seves obres amb les aportacions directes del seu públic, a canvi de recompenses i conservant el 100% dels drets.

Un sistema que, segons va explicar en Joan Sala, ja ha estat experimentat amb èxit a plataformes com Kickstarter, IndieGoGo, Queremos.br o Flattr, i que recentment s’ha instaurat a casa nostra amb exemples com Verkami, Lánzanos, o la plataforma Goteo.

En el nou model, el consumidor del producte cultural es converteix en un mecenes que deixa de ser passiu, té capacitat de decisió i obté productes exclusius a canvi de la seva aportació . Per tant, en aquest nou model és la ciutadania, fins ara espectadora o consumidora passiva, qui aporta valor a la proposta cultural i qui decideix quins projectes desitja recolzar perquè tirin endavant. Des d’aquest punt de vista, el crowdfunding no és només una resposta a la necessitat econòmica, sinó a un canvi de model de producció i consum cultural.

En el cas del creador, va destacar Sala, el crowdfunding suposa una bona eina no només per aconseguir fons sinó també per mesurar l’èxit de les propostes artístiques sense dependre de l’opinió de tercers. A més, el sistema li permet conservar el 100% dels drets sobre la seva obra.

Malgrat aquests avantatges, el crowdfunding no és la solució a tots els problemes de finançament de projectes artístics. Plataformes com Verkami, explicava Sala, són una eina i com a tal cal saber-ne fer ús. Saber difondre, comunicar i involucrar els mecenes al projecte i tenir-hi o crear-hi comunitat és imprescindible i no depèn de la plataforma de crowdfunding sinó dels impulsors del projecte.

Aiximateix, un dels dubtes que ens va plantejar Sala és la possibilitat d’una fórmula mixta, compatible amb altres fonts privades i públiques o, fins i tot, la possibilitat que l’administració pública assumeixi mecanismes similars que permetin a la ciutadania accedir a la presa de decisions sobre els ajuts públics. Crowdfunding com a alternativa o complement de finançament?

 

Anuncis

Xavier Marcé “La crisi dins la crisi”

Juliol 13, 2009

Xavier Marcé

Xavier Marcé ha estat el protagonista del Tast de Cultura de juliol d’A Portada. Es defineix com a “home del sector públic” que coneix la municipalitat cultural i l’ICIC, membre d’una generació post-franquista molt involucrada en la política cultural. Malgrat això, també afirma tenir una visió autocrítica del paper de l’Administració Pública i les Polítiques culturals del nostre país.

Per tal de comprendre millor la situació de la crisi actual, Xavier Marcé va parlar de tres moments importants per la cultura: la revolució francesa, el maig del 68 i l’excepció cultural on els béns culturals es converteixen en una mercaderia més.

Segons Marcé, a l’actualitat s’ha d’estar atent a la revolució Digital. Amb Internet la figura del Creador, Productor, Distribuïdor i Exhibidor queda desdibuixada. A més, amb la socialització, ja no existeix un problema d’accessibilitat a la cultura sinó un problema de qualitat. Així doncs, veiem com la cultura es troba davant d’una crisi estructural, transformació deguda a la Revolució Digital, i a una crisi conjuntural provocada per la crisi econòmica.

No obstant això, la cultura no s’hauria de veure molt afectada per la crisi econòmica perquè no és un producte/servei que respongui als canvis de preu/renda, ja que és molt inelàstica. Però tot i això, per què el sector cultural nota la crisi? Marcé puntualitza que hi ha un intermediari públic que decideix comprar o no el producte en funció dels seus pressupostos, que sí que han disminuït. Per tant, la crisi afecta sobretot a aquells que no tenen un espai privat per mostrar-se. La solució és liberalitzar la cultura, així la demanda no baixaria i no es veuria afectada per la crisi econòmica.

Fins ara s’havia pensat que l’oferta creava demanda per si mateixa, i s’havien centrat esforços en crear oferta i no demanda. Això no és així, s’ha de fer una recerca de talent, ens hem de dirigir cap a una cultura sostenible, hem de diferenciar el creador de la creació i hem d’apostar per la competitivitat.

En resum, Xavier Marcé afirma que el problema no és que el consum no augmenti sinó que la cistella del consum s’omple cada vegada més amb productes de fora. Aquest és un camí irreversible i si nosaltres no ho comencem a canviar aquesta tendència tampoc es farà des de fora.