Posts Tagged ‘space project’

SPACE PROJECT: De l’experiència personal a les polítiques culturals

Desembre 4, 2009

Quan vaig començar l’SPACE (Performing Arts on the move) – projecte Europeu que reuneix a 30 gestors i distribuïdors en l’àmbit de les arts escèniques amb sessions formatives- vaig pensar que formava part d’un projecte especial. Per una banda perquè és un projecte únic en aquest àmbit, per l’altra perquè A Portada és la única representant de tot l’Estat Espanyol.

Durant la primera sessió, realitzada la segona setmana de novembre a Alemanya, vaig saber que SPACE és molt més que un programa europeu de formació. Més enllà de promocionar l’intercanvi de coneixement entre els participants i els organitzadors – algunes de les entitats europees més importants internacionalment – tenen el propòsit de reunir informació sobre la gestió i política europea per a les arts escèniques i fer-ho servir per elaborar noves directrius en aquest àmbit.

Per això les institucions que organitzen la iniciativa – ONDA París, British Council, Vlaams Theater Instituut (Bèlgica), Theater Instituut Nederlands (Amsterdam), IETM, La Belle Ouvrage, ENICPA, Team Network –  enregistren les sessions i analitzen el material per treure’n reflexions i suggeriments sobre les noves necessitats del sector.

Son conscients de treballar amb joves professionals provinents de diferents realitats (belgues, italians, holandesos, polonesos, suïssos, brasilers, alemanys, etc.) que representen la interculturalitat dins de les arts escèniques i diferents dinàmiques de treball.

Aquestes institucions es preocupen d’aportar noves idees, abastar visions divergents i reflectir-les dins de les directrius de la política cultural europea.

Nosaltres, un grup de 15 nous gestors -ja que els 30 inicials es divideixen en 2 grups-, vam contribuir en aquest projecte amb els nostres qüestionaments quotidians, les nostres experiències conflictives en la gestió, la nostra percepció sobre les barreres interculturals i també les provinents de les polítiques culturals, inherents a les dinàmiques del treball.

A Alemanya, hem pogut saber més sobre el funcionament de la gestió i distribució de les arts escèniques al país; però el que va ser realment estimulant va ser intercanviar experiències tan diferents i alhora coincidents amb els participants.

La sensació és que tot i treballar en realitats molt diverses i amb diferents formacions, nosaltres, els gestors, tenim algunes grans preguntes sobre l’activitat que coincideixen:

– Com accedir als circuits de manera sostenible?

– Com fer la comunicació més efectiva amb els artistes?

– Com accedir als mecanismes de finançament?

– Com optimitzar els recursos dintre d’un sector molt poc lucratiu?

– Com negociar amb els programadors quan es tracta d’un valor artístic?

Són qüestions bàsiques presents tant a Catalunya com a Bèlgica, Holanda, Suïssa, Alemanya, etc.

Continuarem reflexionant a Bulgària, al març del 2010.

www.spaceproject.eu (Obert el període d’inscripcions per a la formació de programadors)